گزارش زومیت از مراسم رونمایی مادربوردهای جدید ایسوس در ایران

مطلب و یا خبر گزارش زومیت از مراسم رونمایی مادربوردهای جدید ایسوس در ایران از سایت زومیت به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
گزارش زومیت از مراسم رونمایی مادربوردهای جدید ایسوس در ایران

ایسوس با حضور اهالی رسانه، از مادربوردهای جدید خود در ایران رونمایی کرد.