بازدید قضات ناحیه ۴ دادسرای کرج از ندامتگاه مرکزی کرج

مطلب و یا خبر بازدید قضات ناحیه ۴ دادسرای کرج از ندامتگاه مرکزی کرج از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تعدادی از قضات ناحیه ۴ دادسرای کرج از ندامتگاه مرکزی کرج بازدید و با زندانیان گفت و گو د.

اطلاعات

آخرین جستجو ها