گزارش:/ آمار عجیب سویا که رئالی ها را نگران می کند

مطلب و یا خبر گزارش:/ آمار عجیب سویا که رئالی ها را نگران می کند از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نزدیک به دو سال است که هیچ تیمی در رقابت های حذفی موفق به بیرون راندن سویا از مسابقات نشده است.