پرسپولیسی ها که تعلیق بودند چطور رفیعی و نریمان جهان را جذب د؟

مطلب و یا خبر پرسپولیسی ها که تعلیق بودند چطور رفیعی و نریمان جهان را جذب د؟ از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سایت سازمان لیگ نوشت:بر اساس ادعای رییس کمیته نقل و انتقالات پس از نامه دبیر کل فدراسیون فوتبال پرسپولیسی ها رفع تعلیق شده و توانستند با رفیعی و نریمان جهان قرارداد امضا کنند.