آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است

مطلب و یا خبر آیت الله هاشمی رفسنجانی افکار نو به جامعه عرضه می کرد/سیره هاشمی برای همه درس است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حوزه علمیه قم آیت الله هاشمی رفسنجانی را یک نظریه پرداز خواند که افکار جدید و نو عرضه می کرد.

اطلاعات