استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از بوده است

مطلب و یا خبر استان مرکزی سومین استان برتر در پیشگیری از بوده است از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با کشور گفت: استان مرکزی در خصوص پیشگیری از مصرف و همچنین در بخش مقابله اقدامات مناسبی را انجام داده است.

اطلاعات