کشف حدود 16 تن انواع و روان گردان در هفته اخیر

مطلب و یا خبر کشف حدود 16 تن انواع و روان گردان در هفته اخیر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون مقابله با عرضه و امور بین الملل ستاد مبارزه با از کشف 15 تن و ‏‏973 کیلوگرم انواع و روان گردان طی هفته اخیر در کشور خبر داد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها