رو مه موندو دپورتیوو ، پنجشنبه ۱۲ ژانویه ؛ واکنش پیروزمندانه !

مطلب و یا خبر رو مه موندو دپورتیوو ، پنجشنبه ۱۲ ژانویه ؛ واکنش پیروزمندانه ! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تیتر های نشریه ی موندو دپورتیوو در روز پنجشنبه ۱۲ ژانویه به این شرح است : واکنش پیروزمندانه msn برای اولین از ۱۷ سپتامبر گ نی د. زیدان بدون مودریچ و رونالدو همینطور بدون ایسکو، هامس و بیل مصدوم…