یک بازیگر همچنان در کما است+ع

مطلب و یا خبر یک بازیگر همچنان در کما است+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
کاظم افرندنیا دیگر با صدای بلند نمی تواند حرف بزند، چشمانش بسته است. آرام نفس می کشد اما هنوز هم در اوج بی ص ابهت و قامتش را حفظ کرده است، روی تخت بیمارستان خو ده و بی شک هنوز هم عاشقانه کارش را…

اطلاعات