آغازطرح شیر مدارس در کشور/پشت توزیع شیردانش آموزی در هواپیما

مطلب و یا خبر آغازطرح شیر مدارس در کشور/پشت توزیع شیردانش آموزی در هواپیما از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پس از مدت ها تاخیر، اجرای طرح شیر مدارس در حالی بدون حضور سازمان تعاون روستایی آغاز شده که خطای انسانی، پای شیر متعلق به تغذیه دانش آموزان را به میان وعده مسافران هواپیما باز کرده است.

آخرین جستجو ها