ترامپ و کشورهای حوزه خلیج فارس؛ باج دهی آغاز شده است؟

مطلب و یا خبر ترامپ و کشورهای حوزه خلیج فارس؛ باج دهی آغاز شده است؟ از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مواضعی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب در جریان رقابت های انتخاباتی درباره کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده، سبب شده است که این کشورها به تکاپو بیفتند.

آخرین جستجو ها