نامزدهای جوایز «بفتا» اعلام شد

مطلب و یا خبر نامزدهای جوایز «بفتا» اعلام شد از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آکادمی هنرهای و تلویزیون بریتانیا (بفتا) فهرست نامزدهای جوایز این رویداد سینمایی را اعلام کرد.

آخرین جستجو ها