پلمب برخی مغازه ها در اودلاجان

مطلب و یا خبر پلمب برخی مغازه ها در اودلاجان از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نخستین بازارچه صنایع دستی استان تهران ۱۰ مهرماه در اودلاجان افتتاح شده بود.

آخرین جستجو ها