دشمنان جرأت دست اندازی به نظام ی را ندارند/ تا زمانی که ی داریم نباید نگران بود

مطلب و یا خبر دشمنان جرأت دست اندازی به نظام ی را ندارند/ تا زمانی که ی داریم نباید نگران بود از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس دفتر ی ب ان اینکه امروز اداره دنیا در دست اراذل است، گفت: دشمنان به دلیل وجود نیروهای مسلح قوی و پرتوان جرأت دست اندازی به کشور ما را ندارند.

آخرین جستجو ها