تفاوت کارخانه تا بازار خودروهای ارزان‌ +ج

مطلب و یا خبر تفاوت کارخانه تا بازار خودروهای ارزان‌ +ج از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آنچه در زیر می‌آید قیمت روز ارزان‌قیمت‌ترین خودروهای صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.