تفاوت کارخانه تا بازار خودروهای ارزان +ج

مطلب و یا خبر تفاوت کارخانه تا بازار خودروهای ارزان +ج از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آنچه در زیر می آید قیمت روز ارزان قیمت ترین خودروهای صفر کیلومتر در سطح بازار پایتخت است که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

آخرین جستجو ها