کشف تریاک از منزلی در ساری

مطلب و یا خبر کشف تریاک از منزلی در ساری از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ان پلیس مبارزه با موادمخدر مازندران، در بازرسی از منزل متهم به موادمخدر بیش از سه کیلوگرم تریاک کشف د.