بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک ؛ تعهد قاطع کلیه طرف ها به تداوم اجرای کامل و موثر

مطلب و یا خبر بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک ؛ تعهد قاطع کلیه طرف ها به تداوم اجرای کامل و موثر از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
طبق درخواست ایران، قبل از نشست کمیسیون مشترک یک نشست گروه کاری رفع تحریم ها نیز در سطح کارشناسی تشکیل گردید.