بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک ؛ تعهد قاطع کلیه طرف ها به تداوم اجرای کامل و موثر

مطلب و یا خبر بیانیه مطبوعاتی کمیسیون مشترک ؛ تعهد قاطع کلیه طرف ها به تداوم اجرای کامل و موثر از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
طبق درخواست ایران، قبل از نشست کمیسیون مشترک یک نشست گروه کاری رفع تحریم ها نیز در سطح کارشناسی تشکیل گردید.

آخرین جستجو ها