روایت مصباحی مقدم از شرط آیت‌الله هاشمی برای حضور در جلسات جامعه ت /اگر می‌شد بسیار خوب بود

مطلب و یا خبر روایت مصباحی مقدم از شرط آیت‌الله هاشمی برای حضور در جلسات جامعه ت /اگر می‌شد بسیار خوب بود از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سخنگوی جامعه ت مبارز تهران می‌گوید: چون یک فاصله چندین و چندساله از عدم حضور آقای هاشمی در جلسات جامعه ت مبارز تهران اتفاق افتاد من تصور نمی‌کنم با فوت او خلایی در جامعه ت مبارز تهران به وجود بیاید.

اطلاعات