هواپیمای جدید ایرباس بر باند مهرآباد نشست

مطلب و یا خبر هواپیمای جدید ایرباس بر باند مهرآباد نشست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هم اکنون اولین هواپیمای جدید ایرباس از مقصد فرانسه بر باند فرودگاه مهرآباد نشست.

اطلاعات

آخرین جستجو ها