18 درصد سمن‌های کشور در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند

مطلب و یا خبر 18 درصد سمن‌های کشور در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قائم مقام کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به فعال بودن 18 درصدی سازمان‌های مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: صنایع استان مرکزی در کاهش آسیب‌های اجتماعی مشارکت کنند.

اطلاعات