18 درصد سمن های کشور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند

مطلب و یا خبر 18 درصد سمن های کشور در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی فعالیت می کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قائم مقام کشور در امور اجتماعی و فرهنگی با اشاره به فعال بودن 18 درصدی سازمان های مردم نهاد در حوزه کاهش آسیب های اجتماعی گفت: صنایع استان مرکزی در کاهش آسیب های اجتماعی مشارکت کنند.

اطلاعات

آخرین جستجو ها