تغییر در امر کدینگ کارت‎های سوخت به منظور کاهش قاچاق فرآورده های نفتی

مطلب و یا خبر تغییر در امر کدینگ کارت‎های سوخت به منظور کاهش قاچاق فرآورده های نفتی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
حمیدیان گفت: تغییر در امر کدینگ کارت های سوخت، پیشگیری از تخلف در برخی از جایگاه های سوخت و افزایش نظارت های محوس و نامحسوس در کاهش امر قاچاق سوخت و فرآوردهای نفتی تاثیر زیادی دارد.