مهمترین امتیاز آیت الله رفسنجانی جدا نشدن از خط ولایت بود

مطلب و یا خبر مهمترین امتیاز آیت الله رفسنجانی جدا نشدن از خط ولایت بود از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نهاوند گفت: مهمترین امتیاز آیت الله هاشمی رفسنجانی در طول دوران زندگی جدا نشدن از ولایت بود و بهترین سند و مدرک این مهم پیام ی بود.

اطلاعات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها