انتخابات نشان داد اداره دنیا در دست اراذل است

مطلب و یا خبر انتخابات نشان داد اداره دنیا در دست اراذل است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قم - رئیس دفتر ی با اشاره به انتخابات ، گفت: در این انتخابات ک دها مسائل بسیاری را از یکدیگر بر ملا د و این نشان داد که اداره دنیا در دست اراذل است.

آخرین جستجو ها