ا ام موتور سیکلت سواران در سال آینده برای دریافت آرم طرح ترافیک

مطلب و یا خبر ا ام موتور سیکلت سواران در سال آینده برای دریافت آرم طرح ترافیک از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
براساس تصمیمات اتخاذ شده، موتورسیکلت های انژکتوری 10 درصد تعرفه های ورود به محدوده طرح ترافیک را پرداخت می کنند ولی این عدد برای موتور سیکلت های کاربراتوری 20 درصد است.