هوای تبریز ناسالم شد

مطلب و یا خبر هوای تبریز ناسالم شد از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
میانگین شاخص آلودگی هوای تبریز روز گذشته بر اساس پارامتر ذرات کمتر از 2.5 میکرون ۱۴۱ پی اس آی بود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها