فراموش مکان پارک خودرو هزینه 24 میلیونی برای صاحبش داشت

مطلب و یا خبر فراموش مکان پارک خودرو هزینه 24 میلیونی برای صاحبش داشت از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
و پس از این اتفاق جایگاه پارک چند طبقه ورزشگاه اتحاد را که مکان برگزاری کنسرت محسوب می شد، برای پیدا خودروی قرضی جست و جو کرد. این جست و جو حدود 5 روز طول کشید.