گیر 20 نفر بالای ترن هوایی در استرالیا

مطلب و یا خبر گیر 20 نفر بالای ترن هوایی در استرالیا از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این حادثه تنها چند ماه پس از اتفاقی مشابه در یکی دیگر از شهربازی های این کشور و کشته شدن چهار تن رخ داد.