آموزه‌های رفتاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی الگوست

مطلب و یا خبر آموزه‌های رفتاری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی الگوست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استاندار بوشهر گفت: آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در عرصه‌های تحمل، صبر، اخلاق، رفتار و منش دارای ویژگی‌هایی است که از این آموزه‌ها بعنوان یک الگو می‌توان استفاده کرد.

اطلاعات