آموزه های رفتاری آیت الله هاشمی رفسنجانی الگوست

مطلب و یا خبر آموزه های رفتاری آیت الله هاشمی رفسنجانی الگوست از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استاندار بوشهر گفت: آیت الله هاشمی رفسنجانی در عرصه های تحمل، صبر، اخلاق، رفتار و منش دارای ویژگی هایی است که از این آموزه ها بعنوان یک الگو می توان استفاده کرد.

اطلاعات