اسان جنوبی برای دومین بار میزبان جشنواره فجر

مطلب و یا خبر اسان جنوبی برای دومین بار میزبان جشنواره فجر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سی و پنجمین جشنواره فجر، بزرگترین رویداد سینمایی کشور، امسال و برای دومین بار در آمفی تئاتر اداره کل فرهنگ و ارشاد ی اسان جنوبی برگزار می شود. به گزارش ستاد خبری جشنواره فجر، معاون…

اطلاعات