پیمانکاران‌بومی در‌اولویت‌پروژه‌های‌نفت و انرژی‌اتمی

مطلب و یا خبر پیمانکاران‌بومی در‌اولویت‌پروژه‌های‌نفت و انرژی‌اتمی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس در برنامه ششم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه‌های اقتصادی نهادهای عمومی غیر تی را مکلف د که در طول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود…