رفع آلودگی هوا نیاز به عزم ملی دارد/ ت بدهی شهرداری را بپردازد

مطلب و یا خبر رفع آلودگی هوا نیاز به عزم ملی دارد/ ت بدهی شهرداری را بپردازد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس کمیسیون نظارت شورای شهر تهران پرداخت بدهی ت به شهرداری و هزینه کرد آن در بحث زیرساخت های حمل و نقل عمومی را از عوامل موثر در کاهش آلودگی هوا عنوان کرد.

آخرین جستجو ها