افزایش قیمت نفت با کاهش تولید اوپک

مطلب و یا خبر افزایش قیمت نفت با کاهش تولید اوپک از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در روز پنجشنبه، با گزارش هایی از کاهش تولید نفت توسط سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت (اوپک) و انتظار برای رشد تقاضای نفت از جانب چین، قیمت نفت افزایش یافت، اما افزایش ذخایر نفت این نگرانی را به وجود آورده که عرضۀ جهانی افزایش یابد.