بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل ها ممنوع شد

مطلب و یا خبر بهره برداری تجاری و صنعتی از جنگل ها ممنوع شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، با ممنوعیت هرگونه بهره برداری از چوب جنگل های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه ششم توسعه موافقت د.

آخرین جستجو ها