ت موظف به تعریف و اجرای طرح الگوی کشت شد

مطلب و یا خبر ت موظف به تعریف و اجرای طرح الگوی کشت شد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت، ت را موظف د تا پایان سال اول برنامه طرح الگوی کشت را تعریف و طی برنامه اجرا سازد.

آخرین جستجو ها