چراغ سبز راه برای افزایش شرکت های هواپیمایی

مطلب و یا خبر چراغ سبز راه برای افزایش شرکت های هواپیمایی از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
زیان ده بودن ایرلاین ها یک چالش جدی است و خالص ارزش دارایی اغلب شرکت های هواپیمایی بیش از 30 میلیون دلار ارزش مالی نیست.