چراغ سبز راه برای افزایش شرکت‌های هواپیمایی

مطلب و یا خبر چراغ سبز راه برای افزایش شرکت‌های هواپیمایی از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
زیان‌ده بودن ایرلاین‌ها یک چالش جدی است و خالص ارزش دارایی اغلب شرکت‌های هواپیمایی بیش از 30 میلیون دلار ارزش مالی نیست.