صاحب بزرگ ترین سر دنیا زیر تیغ جراحی (+ع )

مطلب و یا خبر صاحب بزرگ ترین سر دنیا زیر تیغ جراحی (+ع ) از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این نوزاد از 20 نوامبر در بیمارستان بستری بود و تاکنون 3.7 لیتر از مایعات درون سر وی تخلیه شده است.

آخرین جستجو ها