| توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز تهران - اصفهان | فاجعه است؛ در شیر که تحریم نیستیم

مطلب و یا خبر | توزیع شیر ویژه مدارس در پرواز تهران - اصفهان | فاجعه است؛ در شیر که تحریم نیستیم از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رضا رشیدپور در بخشی از برنامه خود از توزیع شیر ویژه مدارس میان مسافران پرواز یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران - اصفهان خبر داد.

آخرین جستجو ها