آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش به سزایی در استان شدن اردبیل داشت

مطلب و یا خبر آیت الله هاشمی رفسنجانی نقش به سزایی در استان شدن اردبیل داشت از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
استاندار اردبیل گفت:مردم اردبیل مدیون تلاش های آیت الله هاشمی رفسنجانی هستند چرا که این شخصیت انقل نقش به سزایی در استان شدن اردبیل داشت که این امر هیچگاه فراموش نمی شود.

اطلاعات

آخرین جستجو ها