نعمت احمدی : آیت الله هاشمی در 12 سال گذشته در صداوسیما ممنوع صویر بود/ اگر آیت الله هاشم ثروت خاصی داشت، قطعا در آن 8 سال حتما اعلام می کرد

مطلب و یا خبر نعمت احمدی : آیت الله هاشمی در 12 سال گذشته در صداوسیما ممنوع صویر بود/ اگر آیت الله هاشم ثروت خاصی داشت، قطعا در آن 8 سال حتما اعلام می کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
این اوا بیشتر به خدمت آقای هاشمی می رسیدم. ایشان به یک معرفتی از نظر رسیده بودند که برای خودشان یک الگوی رفتاری داشتند و براین باور بودند انی که قدرت استدلال ندارند، افرادی هستند که بیشتر با…

آخرین جستجو ها