اولین گام سنا برای لغو میراث اوباما

مطلب و یا خبر اولین گام سنا برای لغو میراث اوباما از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
سنا در اقدامی با 51 رأی موافق در مقابل 48 رأی مخالف، اولین گام را به سوی لغو طرح خدمات درمانی رئیس جمهور فعلی برداشتند.

آخرین جستجو ها