ا ام سازمان هواپیمایی به توسعه ناوگان هوایی کشور با توان داخلی

مطلب و یا خبر ا ام سازمان هواپیمایی به توسعه ناوگان هوایی کشور با توان داخلی از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس شورای ی، سازمان هواپیمایی کشوری را مکلف د تا در طول برنامه ششم توسعه، به توسعه ناوگان هوایی با رعایت حمایت از صنایع داخلی اقدام کند.

آخرین جستجو ها