انقلاب ی برای رژیم صهیونیستی یک ز له است/ به زودی بُعد نظامی تمام می شود

مطلب و یا خبر انقلاب ی برای رژیم صهیونیستی یک ز له است/ به زودی بُعد نظامی تمام می شود از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اسبق امور خارجه با اشاره به اینکه های رژیم صهیونیستی به دنبال پژوهش در مباحث ی هستند، گفت: آنها نگرانند چون انقلاب ی برای رژیم صهیونیستی یک ز له است.

اطلاعات

آخرین اخبار