اگر ابلاغیه وزرات کشور به معنای انتصاب «معاونان » به عنوان «رئیس ستادانتخاباتی» باشد قطعا وج از دایره بی طرفی است

مطلب و یا خبر اگر ابلاغیه وزرات کشور به معنای انتصاب «معاونان » به عنوان «رئیس ستادانتخاباتی» باشد قطعا وج از دایره بی طرفی است از سایت فارس نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مردم محلات در مجلس گفت: اگر ابلاغیه وزارت کشور در عمل به معنای انتصاب معاونان استانداری ها به عنوان رئیس ستاد فرد خاصی باشد قطعا وج از دایره بی طرفی است.

آخرین اخبار