حذف کارت سوخت؛عاملی برای افزایش قاچاق بنزین؟

مطلب و یا خبر حذف کارت سوخت؛عاملی برای افزایش قاچاق بنزین؟ از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
یک مجلس گفت: در سال های گذشته آمار قاچاق سوخت در کشور پایین آمده است.

آخرین جستجو ها