بازگشت تنیسور مطرح زن جهان به میادین

مطلب و یا خبر بازگشت تنیسور مطرح زن جهان به میادین از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ماریا شاراپووا تنیسور مطرح بانوان جهان اعلام کرد بعد از 15 ماه محرومیت از آوریل به مسابقات برمی گردد.