حکایت بی پایان گورخو ، کارتن خو ، خیابان خو و بی س ناهی

مطلب و یا خبر حکایت بی پایان گورخو ، کارتن خو ، خیابان خو و بی س ناهی از سایت خبر آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
تا ۱۶روز پیش اگر ی گورخواب ها را نمی شناخت، حالا دیگر همه آنها را می شناسند؛ برایشان تاسف می خورند و گاهی دلی می سوزاندند، حتی گاهی تصمیم می گیرند. عقیم سازی را راه حلی برای زندگی بهتر آنها و مصون جامعه می دانند و سر این موضوع، بدون شنیدن نظر آنها بحث می کنند.

آخرین جستجو ها