آیا مصرف آنتی بیوتیک باعث ضعف و بی حالی می شود؟

مطلب و یا خبر آیا مصرف آنتی بیوتیک باعث ضعف و بی حالی می شود؟ از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


اکثر ما در دوره بیماری به تجویز پزشک آنتی بیوتیک مصرف می کنیم. آیا این آنتی بیوتیک ربطی با بی حالی…