منشا: پرسپولیس؟ نه تائید می کنم نه تکذیب!

مطلب و یا خبر منشا: پرسپولیس؟ نه تائید می کنم نه تکذیب! از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هواداران پرسپولیس به من لطف دارد و پیام های مختلفی برایم می فرستند. تا زمانی که فصل تمام نشود من بازیکن پیکان هستم و اتفاق جدیدی رخ نداده است که بخواهم آن را اعلام کنم.فعلا نه تایید نه تکذیب