سرمربی راه آهن بعد از فقط یک بازی استعفا کرد

مطلب و یا خبر سرمربی راه آهن بعد از فقط یک بازی استعفا کرد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


سرمربی زردپوشان تهرانی، ۱۹ روز پس از منصوب شدن به این سمت، استعفا کرد.


آخرین جستجو ها