پیشنهاد تحریم فوتبال ایران به بهانه‌ !

مطلب و یا خبر پیشنهاد تحریم فوتبال ایران به بهانه‌ ! از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


یک سازمان فرانسوی، تحریم کلی فوتبال ایران را خواستار شده است. درخواستی که با تکیه بر برگزاری …